3 Perkara yang perlu diurus secara Konsisten

Ad Blocker Dikesan

Laman web kami dimungkinkan dengan memaparkan iklan dalam talian kepada pelawat kami. Sila pertimbangkan untuk menyokong kami dengan menyahaktifkan Ad Blocker anda.

3 perkara yang perlu diurus secara Konsisten untuk memastikan kedudukan kewangan kita atau perniagaan kita berkembang stabil.

Perkara-perkara ini perlu diurus secara konsisten agar kita semakin hari semakin kaya.

Ini kerana, orang kaya selalu memastikan 3 perkara ini diurus dengan baik.

Dengan mendalami dan memahami 3 perkara ini akan dapat memberi impak besar dalam hidup kita.

3 Perkara yang perlu diurus secara Konsisten

1. Sumber Manusia

Sumber manusia ialah pekerja yang bekerja dalam perniagaan kita.

Tanpa pekerja, perniagaan kita tidak dapat berjalan dengan lancar.

Kita perlu mengurus sumber ini supaya mereka dapat terus bekerja dengan kita.

Lazimnya, seseorang pekerja itu sanggup bekerja dalam sesebuah organisasi dalam jangka masa panjang kerana gaji, elaun dan kakitangan yang baik dan menarik.

Baca juga 31 Tips untuk Konsisten Sepanjang Tahun

2. Kewangan

Kewangan perlu diurus dengan baik supaya perniagaan dapat bertahan lama.

Perniagaan dapat bertahan kerana dapat membayar gaji pekerja pada masa yang tepat.

Selain itu, kewangan yang baik juga akan dapat menampung kos perniagaan sekiranya tiada keuntungan yang diperoleh dalam jangka masa 6 bulan atau 3 tahun.

3. Aset

Aset perlu diurus dengan baik agar dapat mempercepatkan penghasilan produk perniagaan kita.

Ini kerana tanpa produk, nama perniagaan kita tidak bermakna.

Oleh itu, setiap aset yang memudahkan atau mengandakan produktiviti perniagaan kita perlulah dijaga atau diurus dengan baik agar dapat berfungsi dalam jangka masa yang lama.

Kesimpulan

Kemahiran dalam mengurus 3 perkara ini akan menjadikan hidup dan perniagaan kita dapat beroperasi dalam jangka masa yang panjang.

Semakin lama kita berniaga maka semakin baiklah reputasi dan keuntungan perniagaan kita.

Jika kita sudah yakin dengan kemampuan mengurus 3 perkara ini tidak mustahil kita akan dapat melihat hasilnya selepas 3 tahun.